Hóa học · Tháng Mười 17, 2023

C3H6 Có Làm Mất Màu Dung Dịch Brom Không?

C3H6 là công thức phân tử của propen, một hidrocacbon không no có liên kết đôi giữa hai nguyên tử cacbon. Propen là một khí không màu, có mùi nhẹ và dễ cháy. Propen được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa chất để sản xuất nhựa, cao su tổng hợp và các chất hữu cơ khác.

Dung dịch brom là một dung dịch của brom (Br2) trong nước hoặc trong dung môi hữu cơ như CCl4 hay CHCl3. Dung dịch brom có màu nâu đỏ và được sử dụng làm chất thử để phát hiện các hidrocacbon không no. Khi dung dịch brom tác dụng với các hidrocacbon không no, dung dịch sẽ bị làm mất màu do brom bị thế vào liên kết bội của hidrocacbon.

Vậy C3H6 có làm mất màu dung dịch brom không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần xem xét phản ứng hóa học giữa C3H6 và Br2, điều kiện phản ứng xảy ra và hiện tượng quan sát được. Cùng Ngoaingufpt theo dõi nhé!

Phản ứng hóa học giữa C3H6 và Br2

C3H6 Có Làm Mất Màu Dung Dịch Brom Không
C3H6 Có Làm Mất Màu Dung Dịch Brom Không

Khi propen tác dụng với brom, phản ứng thế vòng xảy ra, tạo ra sản phẩm là 1,2-dibrompropan:

C3​H6​+Br2​→C3​H6​Br2​

CH2​=CH−CH3​+Br2​→CH2​Br−CHBr−CH3​

Phản ứng này thuộc loại phản ứng thế hiđrô halogen, trong đó hai nguyên tử halogen (ở đây là brom) thay thế hai nguyên tử hiđrô liền kề nhau trên liên kết bội của hidrocacbon không no.

Điều kiện phản ứng xảy ra

C3H6 Có Làm Mất Màu Dung Dịch Brom Không
C3H6 Có Làm Mất Màu Dung Dịch Brom Không

Phản ứng giữa propen và brom xảy ra ở nhiệt độ thường và áp suất khí quyển. Không cần có chất xúc tác hay ánh sáng. Phản ứng xảy ra nhanh chóng và hoàn toàn.

Hiện tượng quan sát được

Khi dẫn khí propen từ từ qua dung dịch brom, ta quan sát thấy màu nâu đỏ của dung dịch nhạt dần cho đến khi biến mất hoàn toàn. Điều này cho thấy propen đã tác dụng với brom và làm mất màu dung dịch. Sản phẩm phản ứng là 1,2-dibrompropan, một chất lỏng không màu.

Cách thực hiện thí nghiệm

 Để thực hiện thí nghiệm này, ta cần có ống nghiệm, bình khí, bình chứa dung dịch brom, ống dẫn khí, bếp điện và bình chứa propen. Ta đổ dung dịch brom vào ống nghiệm, đặt ống nghiệm vào bình khí và đóng kín. Ta đặt bình chứa propen trên bếp điện và đun nóng để sinh ra khí propen. Ta dẫn khí propen qua ống dẫn khí vào ống nghiệm chứa dung dịch brom.

Ứng dụng của phản ứng

Phản ứng giữa propen và brom có ứng dụng trong tổng hợp các chất hữu cơ có chứa brom. Ví dụ, 1,2-dibrompropan được sử dụng làm chất trung gian để tổng hợp các chất khác như etylenglicol, propan-1,3-diol, axit malonic và axit adipi

C3H6 Có Làm Mất Màu Dung Dịch Brom Không
C3H6 Có Làm Mất Màu Dung Dịch Brom Không

So sánh với các hidrocacbon khác

Propen là một trong những hidrocacbon không no có phản ứng thế vòng với brom. Các hidrocacbon không no khác như etilen, propin, buta-1,3-đien và stiren cũng có phản ứng tương tự. Các hidrocacbon no như metan, etan, propan và butan không có phản ứng này vì không có liên kết bội.

Làm thế nào để phát hiện các hidrocacbon không no?

Các hidrocacbon không no là những hidrocacbon có liên kết đôi C=C hoặc liên kết ba C≡C trong phân tử. Các hidrocacbon không no có tính chất hóa học đặc trưng là phản ứng cộng với các tác nhân electrophin như halogen, hidro halogen, nước, hidro và các chất oxi hóa mạnh. Do đó, để phát hiện các hidrocacbon không no, ta có thể sử dụng các chất thử sau:

  • Dung dịch brom (Br2) trong dung môi hữu cơ như CCl4 hay CHCl3. Dung dịch brom có màu nâu đỏ và khi tác dụng với các hidrocacbon không no, dung dịch sẽ bị làm mất màu do brom bị thế vào liên kết bội của hidrocacbon. Phản ứng này có thể viết như sau:

Cn​H2n​+Br2​→Cn​H2n​Br2​

  • Dung dịch KMnO4 (hoặc K2Cr2O7) trong môi trường kiềm (hoặc axit). Dung dịch KMnO4 có màu tím và khi tác dụng với các hidrocacbon không no, dung dịch sẽ bị làm mất màu do KMnO4 bị khử thành MnO2 (hoặc K2MnO4) có màu nâu. Phản ứng này có thể viết như sau:

Cn​H2n​+KMnO4​+OH−→Cn​H2n​O2​+MnO2​+K++H2​O

  • Dung dịch Baeyer (CuSO4 + NH3). Dung dịch Baeyer có màu xanh lam và khi tác dụng với các hidrocacbon không no, dung dịch sẽ bị làm mất màu do CuSO4 bị khử thành Cu(OH)2 có màu xanh lục. Phản ứng này có thể viết như sau:

Cn​H2n​+CuSO4​+NH3​+H2​O→Cn​H2n​O2​+Cu(OH)2​+(NH4​)2​SO4​

Kết luận

Vậy câu trả lời cho câu hỏi C3H6 có làm mất màu dung dịch brom không là có. Propen làm mất màu dung dịch brom do phản ứng thế vòng với brom, tạo ra 1,2-dibrompropan. Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường, áp suất khí quyển và không cần chất xúc tác hay ánh sáng.

ngoaingufpt hi vongjn bài viết này hữu ích với bạn!