FPT Polytechnic hợp tác với Koijapan trong tuyển sinh du học Nhật Bản - Ngoại ngữ FPT Polytechnic

News & Events