Đồng Thị Thảo Nguyên - Ngoại ngữ FPT Polytechnic

Đồng Thị Thảo Nguyên

Là Cử nhân ngành ngôn ngữ Anh đại học Mở Kinh nghiệm giảng dạy 3 năm và có thời gian du học tại Nhật. Giảng dạy tiếng Nhật chính là cách lan toả niềm đam mê tiếng Nhật đến với mọi người. Nhìn thấy các bạn hào hứng học tập và quyết tâm chinh phục tiếng Nhật để theo đuổi mơ ước của mình chính là động lực trong công việc dạy học mỗi ngày.

d88dc63712a4edfab4b5