Võ Văn Quốc - Ngoại ngữ FPT Polytechnic

Võ Văn Quốc

Vốn dĩ tôi là một kỹ sư hoá học, với những gì đã học tại nơi ghế nhà trường cùng với những kiến thức khô cằn của hoá học. Nhưng năm 2015 tôi quyết định thực hiện ước mơ của mình một lần được đặt chân đến Nhật bản, và Du học chính là con đường tôi đã chọn. Với những kiến thức về Nhật bản cũng như trình độ tiếng nhật hiện cho của bản thân, tôi muốn truyền đạt hết cho các bạn để tạo một bước tiến lớn trong việc đến với ngôn ngữ tiếng Nhật và thực hiện ước mơ của tất cả mọi người.

thầy Quốc 2