Lê Thị Tuyết Dung - Ngoại ngữ FPT Polytechnic

Lê Thị Tuyết Dung

Đất nước mặt trời mọc nổi tiếng với tinh thần bất khuất, sự kiên định. Ý chí và nghị lực đó đã khiến tôi khâm phục và học tập . Sau một thời gian bên đó tôi muốn đem cái tinh thần, ý chí và phong cách làm việc của người Nhật về Việt Nam chia sẻ cùng các bạn. Hy Vọng cùng góp tay xây dựng đất nước ta với những con người ưu tú sẽ khiến cả thế giới khâm phục.

Thầy Đức