Nguyễn Thị Thúy Hằng - Ngoại ngữ FPT Polytechnic

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Có lẽ trong cuộc đời của mình, điều tôi cảm thấy tự hào nhất chính là trở thành một giảng viên tiếng Hàn. Với kinh nghiệm giảng dạy hơn 4 năm cùng với phương châm “tận tâm, tận lực, tận tình” thì tôi hi vọng sẽ giúp ích được cho các thế hệ mới – thế hệ trẻ có niềm đam mê tiếng Hàn.

Cô Hằng