Trần Thị Diệu Hà - Ngoại ngữ FPT Polytechnic

Trần Thị Diệu Hà

Tiếng Hàn rất khó nhưng mà thú vị. Tôi đã hoàn thành chương trình đào tạo sư phạm tại trường đại học Baekseok, ngoài ra còn tham gia nhiều chương trình nghiên cứu tại Hàn Quốc. Là một giảng viên Hàn ngữ  với 5 năm kinh nghiệm, tôi sẽ giúp các bạn học viên giải quyết cái khó và tìm sự thú vị khi học tiếng Hàn.

Cô Hà