Hóa học · Tháng Mười 23, 2023

[GIẢI ĐÁP] KClO3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu?

KClO3 là một muối của kali và axit clohiđric, có công thức hóa học là KClO3. KClO3 có tên gọi là kali clorat, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như thuốc nổ, pháo hoa, thuốc trừ sâu, chất tẩy trắng và chất khử.

 Trong bài viết này, hãy cùng Ngoaingufpt tìm hiểu về tính chất hóa học của KClO3, cách xác định KClO3 là chất điện li mạnh hay yếu, và một số phản ứng liên quan đến KClO3.

Tính chất hóa học của KClO3- KClO3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu?

KClO3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu
KClO3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu
 • KClO3 tồn tại ở dạng tinh thể không màu hoặc màu trắng mà không có nước kết tinh, hoặc ở dạng bột màu trắng
 • Nó có vị mặn, lạnh và là một chất độc, có thể gây ngộ độc và tử vong nếu uống vào một lượng từ 2 – 3g
 • Mật độ 2.32g/cm3
 • Điểm nóng chảy 356℃
 • Điểm sôi 368℃
 • KClO3 tan nhiều trong nước nóng nhưng tan ít trong nước lạnh. Do đó, khi làm lạnh dung dịch bão hòa, chúng ta có thể dễ dàng tách KClO3 ra khỏi dung dịch

KClO3 là chất điện li mạnh hay yếu?

KClO3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu
KClO3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu

Để xác định KClO3 là chất điện li mạnh hay yếu, chúng ta cần biết khái niệm về chất điện li và các tiêu chí để phân biệt chất điện li mạnh và yếu.

Chất điện li là gì?

Chất điện li là chất khi tan trong dung môi phân cực (thường là nước), các phân tử hòa tan phân li thành các ion mang điện tích khác nhau. Các ion này có thể di chuyển tự do trong dung dịch và tạo ra khả năng dẫn điện cho dung dịch.

Ví dụ: NaCl → Na+ + Cl-

Tiêu chí để phân biệt chất điện li mạnh và yếu

Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan phân li hoàn toàn thành các ion. Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước, chỉ có một phần nhỏ các phân tử hòa tan phân li thành các ion, còn lại vẫn giữ nguyên dạng phân tử. Các tiêu chí để phân biệt chất điện li mạnh và yếu bao gồm:

 • Nồng độ mol của các ion trong dung dịch: Chất điện li mạnh sẽ có nồng độ mol của các ion cao hơn so với nồng độ mol ban đầu của chất. Chất điện li yếu sẽ có nồng độ mol của các ion thấp hơn so với nồng độ mol ban đầu của chất.
 • Độ dẫn điện của dung dịch: Chất điện li mạnh sẽ tạo ra dung dịch có độ dẫn điện cao hơn so với chất điện li yếu. Độ dẫn điện của dung dịch phụ thuộc vào số lượng và loại ion trong dung dịch.
 • Hằng số phân li của chất: Chất điện li mạnh sẽ có hằng số phân li cao hơn so với chất điện li yếu. Hằng số phân li là một đại lượng thể hiện mối quan hệ giữa nồng độ mol của các ion và nồng độ mol của chất ban đầu trong dung dịch.

KClO3 là chất điện li mạnh

Dựa vào các tiêu chí trên, chúng ta có thể kết luận rằng KClO3 là chất điện li mạnh vì:

 • Khi tan trong nước, KClO3 phân li hoàn toàn thành các ion K+ và ClO3- theo phương trình: KClO3 → K+ + ClO3-. Nồng độ mol của các ion này bằng với nồng độ mol ban đầu của KClO3.
 • Dung dịch KClO3 có khả năng dẫn điện tốt vì có nhiều ion mang điện tích trong dung dịch.
 • Hằng số phân li của KClO3 là rất lớn, khoảng 1010, cho thấy sự phân li của KClO3 là hoàn toàn.

Một số phản ứng liên quan đến KClO3

KClO3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu
KClO3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu

KClO3 là một chất có tính oxi hóa mạnh, do đó nó tham gia vào nhiều phản ứng oxi hóa – khử với các chất khác. Dưới đây là một số ví dụ về các phản ứng liên quan đến KClO3:

Phản ứng nhiệt phân

Khi được gia nhiệt ở nhiệt độ cao, KClO3 sẽ bị phân hủy thành KCl và O2 theo phương trình: 2KClO3 → 2KCl + 3O2. Phản ứng này được sử dụng để tạo ra khí oxi trong các thiết bị cấp cứu hoặc các tàu không gian.

Phản ứng với axit

Khi tác dụng với các axit loãng, KClO3 sẽ tạo ra muối tương ứng và khí clo theo phương trình: KClO3 + HX → KX + H2O + Cl2 (trong đó X là Cl, Br, I). Phản ứng này được sử dụng để tạo ra khí clo trong các phòng thí nghiệm.

Phản ứng với kim loại

Khi tác dụng với các kim loại như Mg, Al, Fe, Zn, Cu,… KClO3 sẽ tạo ra muối kali tương ứng và kim loại oxit theo phương trình: M + KClO3 → MO + KCl (trong đó M là kim loại). Phản ứng này được sử dụng để tạo ra các thuốc nổ hoặc pháo hoa.

Làm sao để xác định một chất là chất điện li hay không?

Một chất là chất điện li nếu chất đó khi tan trong nước hoặc nóng chảy, phân li thành các ion mang điện tích khác nhau. Các ion này có thể di chuyển tự do trong dung dịch và tạo ra khả năng dẫn điện cho dung dịch. Ví dụ, axit, bazơ và muối là các chất điện li.

Để xác định một chất là chất điện li hay không, bạn có thể sử dụng một số cách sau:

 • Kiểm tra tính tan của chất trong nước: Chất điện li thường tan tốt trong nước, còn chất không điện li thường tan kém hoặc không tan trong nước. Tuy nhiên, cách này không phải luôn đúng vì có một số chất điện li yếu tan ít hoặc có cặn trong nước.
 • Đo độ dẫn điện của dung dịch chứa chất: Chất điện li sẽ tạo ra dung dịch có khả năng dẫn điện tốt, còn chất không điện li sẽ tạo ra dung dịch không dẫn điện hoặc dẫn điện rất yếu. Bạn có thể sử dụng một thiết bị đo độ dẫn điện để kiểm tra.
 • Kiểm tra tính tạo kết tủa: Đưa chất điện li vào dung dịch chứa chất điện li khác và quan sát có tạo kết tủa hay không. Nếu có tạo kết tủa, tức là hai loại ion trong hai dung dịch đã phản ứng với nhau và tạo ra một muối ít tan. Nếu không có kết tủa, tức là hai loại ion trong hai dung dịch không phản ứng với nhau và vẫn giữ nguyên.

Tóm tắt

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về tính chất hóa học của KClO3, cách xác định KClO3 là chất điện li mạnh hay yếu, và một số phản ứng liên quan đến KClO3. Ngoaingufpt Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích và thú vị về từ khóa bạn quan tâm.