Toán · Tháng Mười 17, 2023

Hàm Số y Cosx Đồng Biến Trên Khoảng Nào?

Hàm số y cosx là một hàm số lượng giác quan trọng trong toán học, vật lý và kỹ thuật. Hàm số này biểu diễn giá trị của góc lượng giác cosx, trong đó x là một góc bất kỳ được đo bằng radian. Hàm số này có đồ thị là một đường cong liên tục có dạng sóng, dao động giữa -1 và 1, có chu kỳ là 2π.

Vậy Hàm Số y Cosx Đồng Biến Trên Khoảng Nào? Trong bài viết này, hãy cùng Ngoaingufpt tìm hiểu về tính đồng biến của hàm số y cosx, tức là khoảng nào trên trục hoành mà hàm số này luôn tăng hoặc luôn giảm. Chúng ta cũng sẽ khám phá các ứng dụng thực tế của hàm số này trong các lĩnh vực khác nhau.

Tính đồng biến của hàm số y cosx

Hàm Số y Cosx Đồng Biến Trên Khoảng Nào
Hàm Số y Cosx Đồng Biến Trên Khoảng Nào

Để xác định tính đồng biến của một hàm số, chúng ta cần phải tính đạo hàm của hàm số đó. Đạo hàm của một hàm số cho biết tỉ lệ thay đổi của hàm số đó theo biến số x. Nếu đạo hàm luôn dương trên một khoảng, thì hàm số được gọi là đồng biến trên khoảng đó, tức là nó luôn tăng khi x tăng. Ngược lại, nếu đạo hàm luôn âm trên một khoảng, thì hàm số được gọi là nghịch biến trên khoảng đó, tức là nó luôn giảm khi x tăng.

Để tính đạo hàm của hàm số y cosx, chúng ta sử dụng công thức sau:

y′=−sinx

Đạo hàm này cũng là một hàm số lượng giác, có đồ thị là một đường cong liên tục có dạng sóng, dao động giữa -1 và 1, có chu kỳ là 2π. Để xác định dấu của đạo hàm trên các khoảng khác nhau, chúng ta có thể sử dụng bảng biến thiên sau:

x0π/2π3π/2
y’ = -sin x0-1010
Biến thiên+++

Bảng biến thiên cho biết giá trị và dấu của đạo hàm tại các điểm quan trọng (các điểm cực trị hoặc các điểm không xác định) và sự thay đổi dấu của đạo hàm khi x di chuyển qua các điểm này. Chú ý rằng bảng biến thiên chỉ áp dụng cho một chu kỳ của hàm số, nhưng vì hàm số có tính chu kỳ, nên chúng ta có thể lặp lại bảng này cho các chu kỳ tiếp theo.

Từ bảng biến thiên, chúng ta có thể kết luận rằng:

 • Hàm số y cosx đồng biến trên các khoảng: (2kπ, (2k+1)π/2), với k là một số nguyên bất kỳ.
 • Hàm số y cosx nghịch biến trên các khoảng: ((2k+1)π/2, (2k+1)π), với k là một số nguyên bất kỳ.

Ví dụ, hàm số y cosx đồng biến trên các khoảng: (0, π/2), (2π, 5π/2), (4π, 9π/2),… và nghịch biến trên các khoảng: (π/2, π), (5π/2, 3π), (9π/2, 5π),…

Ứng dụng của hàm số y cosx

Hàm Số y Cosx Đồng Biến Trên Khoảng Nào
Hàm Số y Cosx Đồng Biến Trên Khoảng Nào

Hàm số y cosx có nhiều ứng dụng thực tế trong các lĩnh vực như vật lý, kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng, điện từ,… Dưới đây là một số ví dụ:

 • Trong vật lý, hàm số y cosx được sử dụng để mô tả chuyển động dao động của một vật thể trên một con lắc đơn hoặc một lò xo. Nếu x là góc lệch của con lắc so với phương thẳng đứng, hoặc là biên độ của vật thể trên lò xo, thì y là gia tốc của vật thể theo phương ngang.
 • Trong kỹ thuật, hàm số y cosx được sử dụng để biểu diễn điện áp hoặc dòng điện xoay chiều trong một mạch điện. Nếu x là thời gian, thì y là điện áp hoặc dòng điện tại một điểm nào đó trong mạch. Điện áp hoặc dòng điện xoay chiều có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi tần số hoặc pha của hàm số.
 • Trong âm thanh, hàm số y cosx được sử dụng để biểu diễn sóng âm thanh trong không khí. Nếu x là khoảng cách từ nguồn phát ra âm thanh, thì y là áp suất không khí tại một điểm nào đó. Sóng âm thanh có thể được phân tích thành nhiều sóng cơ bản có tần số và pha khác nhau bằng phép biến đổi Fourier.
 • Trong ánh sáng, hàm số y cosx được sử dụng để biểu diễn sóng ánh sáng trong không gian. Nếu x là khoảng cách từ nguồn phát ra ánh sáng, thì y là cường độ ánh sáng tại một điểm nào đó. Sóng ánh sáng cũng có thể được phân tích thành nhiều sóng cơ bản có bước sóng và pha khác nhau bằng phép biến đổi Fourier.
 • Trong điện từ, hàm số y cosx được sử dụng để biểu diễn sóng điện từ trong không gian. Nếu x là khoảng cách từ nguồn phát ra sóng điện từ, thì y là cường độ trường điện hoặc trường từ tại một điểm nào đó.

Hiệu ứng Doppler của hàm số y cosx

Một ứng dụng khác của hàm số y cosx là để giải thích hiệu ứng Doppler trong âm thanh và ánh sáng. Hiệu ứng Doppler là hiện tượng thay đổi tần số của sóng do chuyển động của nguồn phát ra sóng hoặc của quan sát viên. Nếu nguồn phát ra sóng hoặc quan sát viên di chuyển gần nhau, thì tần số của sóng sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu nguồn phát ra sóng hoặc quan sát viên di chuyển xa nhau, thì tần số của sóng sẽ giảm đi.

Để minh họa hiệu ứng Doppler, chúng ta có thể sử dụng hàm số y cosx để biểu diễn sóng âm thanh. Giả sử nguồn phát ra âm thanh có tần số f0 và biên độ A0, thì hàm số biểu diễn âm thanh tại nguồn là:

Y0  ​= A0 ​cos(2πf0 ​x)

Trong đó x là khoảng cách từ nguồn phát ra âm thanh. Nếu nguồn phát ra âm thanh di chuyển với vận tốc v0 theo phương ngang, thì khoảng cách x sẽ thay đổi theo thời gian t như sau:

X =  x0 ​+ v0 ​t

Trong đó x0 là khoảng cách ban đầu từ nguồn phát ra âm thanh. Do đó, hàm số biểu diễn âm thanh tại nguồn khi di chuyển là:

y0​=A0 ​cos(2πf0 ​(x0 ​+v0​ t))

Nếu quan sát viên đứng yên tại một điểm cách nguồn phát ra âm thanh một khoảng cố định d, thì hàm số biểu diễn âm thanh tại quan sát viên là:

Y  =  A0 ​cos(2π f0 ​(x0 ​+v0​ t−d))

Từ hàm số này, chúng ta có thể tính được tần số f của âm thanh mà quan sát viên nhận được bằng cách so sánh chu kỳ của hàm số với chu kỳ của sóng. Chu kỳ của hàm số là khoảng thời gian để hàm số lặp lại giá trị của nó. Chu kỳ của sóng là khoảng thời gian để sóng đi được một bước sóng. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm có cùng pha trên sóng.

Chú ý rằng chu kỳ của hàm số và chu kỳ của sóng không nhất thiết bằng nhau khi có hiệu ứng Doppler. Chu kỳ của hàm số được xác định bởi hệ số góc 2πf0 trong hàm cosin, trong khi chu kỳ của sóng được xác định bởi vận tốc truyền sóng v và bước sóng λ. Tần số f của âm thanh mà quan sát viên nhận được được tính bằng công thức sau:

Trong đó v là vận tốc truyền âm thanh trong không khí, v0 là vận tốc của nguồn phát ra âm thanh. Công thức này cho thấy rằng:

 • Nếu nguồn phát ra âm thanh di chuyển gần quan sát viên (v0 > 0), thì tần số f sẽ lớn hơn tần số f0, tức là âm thanh sẽ cao hơn.
 • Nếu nguồn phát ra âm thanh di chuyển xa quan sát viên (v0 < 0), thì tần số f sẽ nhỏ hơn tần số f0, tức là âm thanh sẽ thấp hơn.
 • Nếu nguồn phát ra âm thanh đứng yên (v0 = 0), thì tần số f sẽ bằng tần số f0, tức là âm thanh không thay đổi.

Một ví dụ quen thuộc của hiệu ứng Doppler trong âm thanh là khi chúng ta nghe tiếng còi của một xe cứu thương hay một xe tàu. Khi xe cứu thương hay xe tàu di chuyển gần chúng ta, tiếng còi sẽ cao hơn bình thường. Khi xe cứu thương hay xe tàu di chuyển xa chúng ta, tiếng còi sẽ thấp hơn bình thường.

Hiệu ứng Doppler cũng xảy ra với sóng ánh sáng, nhưng khác biệt là vận tốc truyền ánh sáng trong không gian là một hằng số c, và vận tốc của nguồn phát ra ánh sáng v0 thường rất nhỏ so với c. Do đó, công thức tính tần số f của ánh sáng mà quan sát viên nhận được là:

Từ công thức này, chúng ta có thể kết luận rằng:

 • Nếu nguồn phát ra ánh sáng di chuyển gần quan sát viên (v0 > 0), thì tần số f sẽ lớn hơn tần số f0, tức là ánh sáng sẽ dịch chuyển về phía bước sóng ngắn hơn, hay màu xanh hơn.
 • Nếu nguồn phát ra ánh sáng di chuyển xa quan sát viên (v0 < 0), thì tần số f sẽ nhỏ hơn tần số f0, tức là ánh sáng sẽ dịch chuyển về phía bước sóng dài hơn, hay màu đỏ hơn.
 • Nếu nguồn phát ra ánh sáng đứng yên (v0 = 0), thì tần số f sẽ bằng tần số f0, tức là ánh sáng không thay đổi.

Một ví dụ nổi tiếng của hiệu ứng Doppler trong ánh sáng là khi chúng ta quan sát các thiên hà xa xôi. Các thiên hà này đang di chuyển xa Trái Đất với vận tốc rất lớn do sự nở ra của vũ trụ. Do đó, ánh sáng từ các thiên hà này có tần số thấp hơn bình thường, tức là có màu đỏ hơn. Đây được gọi là dịch đỏ Doppler. Ngược lại, nếu có một thiên hà nào đó di chuyển gần Trái Đất, thì ánh sáng từ thiên hà đó có tần số cao hơn bình thường, tức là có màu xanh hơn. Đây được gọi là dịch xanh Doppler.

Hàm Số y Cosx Đồng Biến Trên Khoảng Nào
Hàm Số y Cosx Đồng Biến Trên Khoảng Nào

Trên đây là những thông tin giải đáp Hàm Số y Cosx Đồng Biến Trên Khoảng Nào? . Ngoaingufpt hi vọng bài viết này hữu ích với bạn!